Bu bölüm sadece uzmanlar içindir..
Kalp Sağlığı

Kalsiyum, vücuttaki her hücre için çok önemlidir ve kemikte kullanımı dışında çok sayıda önemli role sahiptir. Örneğin; kalsiyum, iskelet kası ve arterlerdeki düz kasların fonksiyonları için gereklidir. Normal metabolik süreçler, vücuttaki kalsiyumu kullanır ve fazlasını temizlerler. Atardamarların duvarlarını döşeyen hücrelerin aşırı kireçlenmesi, damarların sertleşmesi ve kırılganlaşmasında rol oynayarak, kalbin normal kan akımında azalmaya neden olur.

Yarım yüzyıldan fazla zamandır, K vitamilerinin yalnızca kan pıhtılaşması için gerekli olduğu sanılıyordu. Ancak, son birkaç yılda K vitaminleri önemli araştırmalara konu oldu. Aynı zamanda protein araştırmalarında, Matrix Gla proteininin (MGP) yumuşak doku kireçlenmeleriyle bağlantılı olduğu saptandı. MGP’nin, aktif hale gelebilmesi için K vitaminine bağımlı olduğu anlaşıldı. MGP, damar kireçlenmesinin önlenmesinde çok önemli bir unsurdur ve kalsiyum döngüsünde aktif olarak rol almaktadır22.

Yüksek K2 Vitamini Alımı Kalp Damar Sağlığı için Anlamlı Yarara Sahip!

resim gelecek

MK-9) kalsiyum birikiminin azaldığını ancak, K1 vitamini alımının aynı etkiyi yaratmadığını göstermiştir.25 Söz konusu bulgular, yakın zamanda 16,000 kişide yapılan başka bir popülasyon bazlı çalışmayla desteklenmiştir. Sonuçlar, yüksek oranda doğal K2 vitamini alımının (K1 vitamini yer almıyor), 10 yıllık bir dönemde kardiyovasküler rahatsızlıklara karşı da koruyucu olduğunu göstermektedir 26. Yeni Zelanda’da yapılan çift kör, plasebo kontrollü bir kemik sağlığı çalışmasında, günde 1000 mg kalsiyum alan 1,471 menopoz dönemi öncesindeki kadında kardiyovasküler rahatsızlık sıklığının yüksek olduğu bildirilmiştir. Verilen bilgilere göre bu kadınlarda günlük K2 vitamini alımı çok düşük gibi görünmektedir. Yetersiz K2 vitamini desteği, bu kardiyovasküler soruna katkıda bulunan bir faktör gibi görünmektedir.
Ne yazık ki, batı diyeti yeterli oranda K2 vitamini içermemektedir ve uzmanlar tarafından doğal K2 vitamini olan K2 desteği önerilmektedir.

Kalsiyum Paradoksu (The Calcium Paradox)

Kalsiyum metabolizmasının bozulması, eşzamanlı olarak kemik dokusunda bozulma ve damar duvarlarında kalsiyum birikimiyle sonuçlanmaktadır. Buna ‘Kalsiyum Paradoksu’ denilmektedir. Bir yandan kemiklerin kalsiyuma ihtiyacı giderilirken, diğer taraftan damarlarda ve deri dahil yumuşak dokularda aşırı kireçlenme oluşabilir. K2 Vitamini, dolaşımdaki minerali arterlerden uzaklaştırmak ve onu kemik matriksine bağlamaktan sorumlu proteinleri aktive ederek, kalsiyum kullanımında rol alan temel bir yardımcı etmendir.
Matrix Gla Proteininin rolü (Matrix GLA Protein’s Role)
Matrix Gla Proteini (MGP), yumuşak dokuda kalsiyum birikimini engelleyen temel bir unsurdur. Kanda ölçülebilir. Kalsiyuma bağlandığı dokularda etki göstererek, kalsiyumun damar duvarlarında birikmesini önlemektedir. Başka çözünebilir faktörler ve hücrelerle birlikte MGP, kalsiyumu arterlerden uzaklaştırılarak damarların esnek kalmasını sağlar.

MGP’nin kalsiyum birikimini önleyebilmesi için, karboksilasyon adı verilen bir süreç sırasında K vitamini tarafından aktive edilmesi gerekir. K2 vitamini eksikliği, MGP’nin yetersiz karboksilasyonu (ucMGP) ile sonuçlanmakta ve  MGP’nin biyolojik işlevini bozmaktadır. Damar duvarında yeterli K2 vitamini olmadığında, ucMGP kalsiyum birikimi olan yerlerde toplanmakta ama etkisiz olduğundan kireçlenmeyi engelleyememektedir. Bu durum, ölümcül kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanma riskini artırmaktadır.

Arter kalsifikasyonu

Kalsiyum birikiminin, eskiden geri dönüşü olmayan bir süreç olduğuna ve yaşlanmanın bir sonucu olduğuna inanılırdı. Ne var ki günümüzde, kalsiyum birikiminin K2 vitaminine bağımlı MGP’nin de rol aldığı, aktif olarak düzenlenen bir süreç olduğu bilinmektedir. Sağlıklı arter dokularının, sağlıksız arterlere göre 20-50 kat daha fazla K2 vitamini içerdiği gösterilmiştir28. Arterlerdeki kalsiyumun miktarı kalp damar sağlığı için bir risk faktörüdür29. Belli bir oranın üzerindeki kalsiyum birikimi, bir kişiyi olduğu yaştan daha yaşlı hale getirebilir; buna karşın az ya da hiç kireçlenme olmayan bir kişi kendini takvim yaşından 10 yaş eksik varsayabilir.30

Kısacası, arterleriniz kaç yaşında ise siz de o yaştasınız.

Bu bölüm sadece uzmanlar içindir..
Kemik Sağlığı

K2 Vitamini kemiklerin sağlıklı olmasını teşvik eder

Kemik, sert dış kabuk ile süngersi bir iç doku matriksinden oluşan ve hareket halinde olan bir maddedir. İskeletin yapısının tamamı ortalama olarak yedi yılda bir yenilenmektedir. Bu süreç çözünebilen faktörler ve hücreler (osteoblastlar, kemik dokusu yapan hücreler ve osteoklastlar, kemiği yıkan hücreler) tarafından düzenlenir. Osteoblastlar, K vitaminine bağımlı protein olan osteokalsinleri üretirler. Bu protein, kalsiyumu kemik matriksine bağlar ve sağlıklı kemikler üretir. Kemik yapıcı aktivite (absorpsiyon), kemik yıkımından (rezorpsiyon) daha büyük olduğu sürece sağlıklı kemik süreci kontrol altındadır.

resim gelecek

Kemik Kaybı

Osteokalsin, K vitaminine bağımlı olan bir proteindir. Dolayısıyla, düzgün işlev görmesi için doğal K2 vitaminine ihtiyacı vardır31. Bu bakımdan, uzun dönemli K vitamini eksikliği, kemiklerde kalsiyum kaybına ve kemiğin kalitesinin azalmasına yol açabilir. Anlamlı miktarda doğal K2 vitamini tüketen kişilerin kemikleri sağlam ve sağlıklıdır. Ne yazık ki batı tarzı beslenme yeterli K2 vitamini içermediğinden sağlıklı kişilerin çoğunluğunda K2 vitamini eksikliği vardır.

K2 Vitamini ile kemiklerin sağlıklı kalması

resim gelecek

K vitaminiyle yapılan birçok çalışmada K vitamini tüketimi ile kemik sağlığı arasında bağlantı kurulmuştur. Yakın zamanda yayınlanan araştırmalar arasında, K vitamini takviyelerinin kemik sağlığını desteklediği ve kemik mineral yoğunluğunu koruduğunu gösteren 2003 tarihli Avrupa çalışması da vardır32.

Avrupa çalışmasının üç yıllık takibinde iki hasta grubuna bakılmıştır: hiç destek almayan bir kontrol grubu ve K2 vitamini desteği alan diğer grup. Bu çalışma, K2 desteği alınan dönemde kemik sağlamlığının çok iyi korunduğunu göstermiştir33.

Kaneki tarafından 2001’de yapılan ve çığır açan bir çalışma, natto kaynaklı MK-7 alımındaki artışın daha iyi aktive olan osteokalsin düzeylerinin sağlanmasına yardımcı olduğunu ve bu sonucun kalça kırığı riskini azalttığını düşündürmektedir34. MK-7’den zengin natto tüketiminin kemik sağlığını korumaya yardımcı olabildiği, 2006’da Ikeda’nın çalışması ile de doğrulanmıştır. Bu üç yıllık çalışmada, 944 kadında (20-79 yaş) MK-7 alımının, kemik - mineral yoğunluğunun korunması ile bağlantılı olduğu görülmüştür 35.

Yakın bir zamanda ise Yaegashi tarafından yayınlanan bir çalışma (European Journal of Epidemiology) (2008) daha iyi bir  K vitamini seviyesinin, kalçanın anlamlı düzeyde korunmasıyla doğru orantılı olduğunu göstermiştir36. Bu çalışmada, kalsiyum, magnezyum, çinko ve D vitamininin kemik sağlığı için önemli olduğu görülmüştür. Ancak, natto kaynaklı doğal K2 vitamini kemik sağlığını korumada temel faktördür.

K2, MK-7 desteği olarak güvenli, etkili ve doğal bir K2 vitaminidir. Bir Japon yemeği olan nattodan (fermente soya fasulyesi) elde edilmektedir. İnsanlarda yapılan çalışmalar  K2’deki MK-7’nin natto’daki MK-7 ile eşit biyoyararlanıma ve biyoaktiviteye sahip olduğunu göstermektedir.

Blood dergisinde Schurgers ve arkadaşları (2007) tarafından yayınlanan bir çalışmada, MK-7 içeren  K2 ürününün, K1 vitaminiyle karşılaştırıldığında çok daha etkili olduğu bulunmuştur 37. Ayrıca sentetik MK-4 ile yapılan karşılaştırmalar da  K2’deki MK-7’nin üstünlüğünü göstermiştir. Bu durum, diğer K vitamini kaynakları ile yapılan kıyaslamalarda, MK-7’nin anlamlı ölçüde daha fazla biyoyararlanıma ve biyoaktivitesiye sahip olduğunu açıklamaktadır.

Bu bölüm sadece uzmanlar içindir..
Çocuk Sağlığı

Kemiklerin en yoğun büyüme ve gelişme gösterdiği dönem, çocukluk ve ergenlik dönemidir. Yirmili yaşların sonunda ve otuzlu yaşların başında kemik kütlesi zirveye ulaşıldıktan sonra, kemik yoğunluğu yaşla birlikte yavaşça azalmaya başlar. Bu nedenle, gençlikte ulaşılan zirve kemik kütlesi ne kadar yüksekse kemik kütlesi de o kadar uzun süre korunabilir.

resim gelecek + Kalsiyumun zengin kemik matriksine bağlanması bir hedefe hizmet eder; yaşamın sonraki dönemlerinde kemik kütlesinin ve sağlamlığının sürdürülmesi için kemik mineral dansitesinin maksimuma ulaşması. Yeterli K vitamini ve osteokalsin olmadan kalsiyum sağlıklı ve güçlü kemiklerin yapımı için düzgün şekilde kullanılamaz38, 39. Popülasyon bazlı çalışmalar ve klinik çalışmalar, çocuklarda sağlam ve sağlıklı kemiklere ulaşılması ile daha iyi K vitamini düzeyi (kan serumunda daha yüksek K vitamini düzeyleri) arasında sıkı bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Van Summeren ile arkadaşları tarafından yürütülen ve 2008’de yayınlanan bir çalışma, çocuklarda iki yıllık bir dönemde K vitamini düzeyinin düzeltilmesinin, daha güçlü ve yoğun kemiklerle sonuçlandığını göstermiştir 40.

Önde gelen uzmanlar, çocukların  K2 vitamini alımlarını artırmak için K2 vitaminiyle zenginleştirilmiş besinlerin veya alternatif olarak K2 Vitamini desteği verilmesini önermektedirler.

Bu bölüm sadece uzmanlar içindir..
Önlemler

Oral Antikoagülanlar

Oral antikoagülasyon terapisi, karaciğerde K vitamini döngüsüyle etkileşerek kan pıhtılaşmasını kontrol etmeyi amaçlamaktadır. Sorumlu sağlık profesyonelleri bu tedaviyi düzenli olarak kontrol ederler. Aşırı veya kontrol edilmeyen K vitamini tüketimi, pıhtılaşmanın kontrol edilmesi için gereken ilaç dozlarıyla etkileşebilir.

Uyarı

Çalışmalar,  K2® ‘den günde 45 mcg MK-7 alınmasının kanı sulandıran ilaçlarla etkileşmediğini göstermiştir.42 Ancak, warfarin/kumarin kullanan kişiler K vitamininden zengin besinler veya destekler almadan önce doktorlarına danışmalıdırlar. Yeni bilgiler, damarlarda kalsiyum birikiminin warfarin/kumarin gibi oral antikoagülan tedavi (OAC) gören hastalarda daha kolay geliştiğini düşündürmektedir. Ayrıca damarlarda kalsiyum birikimi ve kemik sağlığının bozulması arasında bir bağlantı olduğu tahmin edilmektedir.43-55  Çünkü, bu ilaçlar vücutta K vitaminlerinin etkisini engellemektedir.